Drukuj

Uruchomienie

Regulatory napędu ustawione są fabrycznie tak, że można używać następujące czterobiegunowe asynchroniczne znormalizowane silniki bez dodatkowych regulacji:
• 400 V, 50 Hz
• 460 V, 60 Hz
• 480 V, 60 Hz

Przy pomocy modułu obsługi 9371BB lub przy pomocy komputera z GDC i modułem polowej magistrali można dopasować regulator do swoich potrzeb wykonując kilka nastaw. (CO 5-3 i 5-6)

Pierwsze załączenie

Stop!
Przed pierwszym załączeniem regulatora napędu należy sprawdzić okablowanie pod względem kompletności, zwarcia i doziemienia:

• Przyłączenie energetyczne:
- Poprzez L1, L2 i L3 (bezpośrednie podłączenie zasilania)
- Alternatywnie poprzez zaciski +UG, -UG (połączenie magistralą DC, praca zespolona)

• Podłączenie silnika:
- Prawidłowe pod względem faz podłączenie do silnika (kierunek obrotów)

• Enkoder (kierunek obrotów), o ile występuje

• Zaciski sterujące:
- Potencjałem odniesienia dla zacisków sterujących jest zacisk X5/39.
- Odblokowanie regulatora: zacisk X5/28
- Zadany kierunek obrotów: zacisk X5/E lub X5/E2 (ustawienie fabryczne)
- Zewnętrzne wartości żądane: zaciski X6/1, X6/2 (potencjał odniesienia: zacisk X6/7)

• W przypadku obroszenia regulator napędu można podłączyć do zasilania dopiero wtedy, gdy wyparuje widoczna wilgoć.

Należy dotrzymać odpowiedniej kolejności załączeń!

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565