Aby osiągnąć optymalne zachowanie się obrotów i momentu obrotowego, konieczne jest wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej podłączonego silnika.
• Jeśli stosowany jest silnik firmy Lenze:
- Pod C0086 wybrać typ silnika (patrz tabela kodów).
Regulator automatycznie ustawia wszystkie pozostałe dane silnika.
- Pod C0006 wybrać tryb pracy (sterowanie charakterystyką U/f lub regulacja wektorowa).
• Jeśli typu silnika nie ma na liście pod C0086, to należy podać dane silnika z tabliczki znamionowej. Następujące dane silnika należy wprowadzić ręcznie:

 

Miejsce kodu Nazwa
C0006 tryb pracy
C0022 lmax dopasować do maksymalnego prądu silnika
C0023 lmax granica generatorowa
C0081 silnik - moc pomiarowa
C0087 silnik - obroty pomiarowe
C0088 silnik - prąd pomiarowy
C0089 silnik - częstotliwość pomiarowa
C0090 silnik - napięcie pomiarowe
C0091 silnik - cos φ

 

• W celu optymalizacji wybranego trybu pracy należy następnie uruchomić identrtyfikację silnika, aby automatycznie rozpoznać dodatkowe parametry silnika (C0148 = 1). Jest to konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu i po zmianie systemu napędowego.

Ostrożnie!
Przy nieprawidłowo wprowadzonych lub wykrytych parametrach maszyny po odblokowaniu regulatora może dojść w trybie pracy "Regulacja wektorowa" do zmiany kierunku obrotów silnika.

Aby wykryte wartości nie zostały utracone po wyłączeniu zasilania, należy zapisać parametry pod C0003.

 

Rada!
• Wszystkie niezbędne dane można znaleźć w menu "silnik/Feedb" ("silnik/system sprzężenia zwrotnego").
• Jeśli pod C0086 zmieniony zostanie typ silnika a potem zmieniona zostanie jedna z wyżej wymienionych danych silnika, to zostanie użyty C0086 = 0 (COMMON) (t.zn. nie używany jest silnik firmy Lenze).

 

C0086 wyświetlacz C0081 C0087 C0088 C0089 C0090 C0091 Typ silnika Czujnik temperatury
nr PN[kW] nN [obr. na min.] IN [A] fN [Hz] UN [V] COS φ
9 DSGA056-22-100 0,24 2790 0,76 100 390 0,71 asynchroniczny-serwo-motor KTY
10 MDSKA-56-140 0,80 3950 2,4 140 0,70
11 MDFKA-71-120 2,20 3410 6,0 120 0,75
12 MDSKA-71-140 1,70 4050 4,4 140 0,76
13 MDFKA-80-60 2,10 1635 4,8 60 0,81
14 MDSKA-80-70 1,40 2000 3,3 70 0,75
15 MDFKA-80-120 3,90 3455 9,1 120 0,80
16 MDSKA-80-140 2,30 4100 5,8 140 0,75
17 MDFKA-90-60 3,80 1680 8,5 60 0,80
18 MDSKA-90-80 2,60 2300 5,5 80 0,81
19 MDFKA-90-120 6,90 3480 15,8 120 0,80
20 MDSKA-90-140 4,10 4110 10,2 140 350 0,80
21 MDFKA-100-60 6,40 1700 13,9 60 390 0,83
22 MDSKA-100-80 4,00 2340 8,2 80 0,80
23 MDFKA-100-120 13,20 3510 28,7 120 0,80
24 MDSKA-100-140 5,20 4150 14,0 140 330 0,78
25 MDFKA-112-60 11,00 1710 22,5 60 390 0,85
26 MDSKA-112-85 6,40 2490 13,5 85 0,83
27 MDFKA-112-120 20,30 3520 42,5 120 0,80
28 MDSKA-112-140 7,40 4160 19,8 140 320 0,80

 

 

C0086 wyświetlacz C0081 C0087 C0088 C0089 C0090 C0091 Typ silnika Czujnik temperatury
nr PN [kW] nN [obr. na min.] IN [A] fN [Hz] U[V] COS φ
30 MDFOA-100-50 10,6 1420 26,5 50 360 0,84

asynchroniczny-serwo-motor

wentylowany przepływowo

(w układzie Y)

TKO (wyłącznik temiczny)
31 MDFOA-100-100 20,30 2930 46,9 100 0,80
32 MDFOA-112-28 11,50 760 27,2 28 0,87
33 MDFOA-112-58 22,70 1670 49,1 58 0,85
34 MDFOA-132-20 17,00 550 45,2 20 0,81
35 MDFOA-13242 35,4 1200 88,8 42 0,78
40 MDFOA-112-50 20,10 1425 43,7 50 0,86

asynchroniczny-serwo-motor

wentylowany przepływowo

(w układzie A)

41 MDFOA-112-100 38,40 2935 81,9 100 0,83
42 MDFOA-132-36 31,10 1030 77,4 36 0,78
43 MDFOA-132-76 60,10 2235 144,8 76 340 0,80
210 DXRA071-12-50 0,25 1410 0,9 50 400 0,69

asynchroniczny-przystosowany

do pracy z przemiennikiem częstotliwości-motor

(w układzie Y)

211 DXRA071-22-50 0,37 1398 1,2 0,70
212 DXRA080-12-50 0,55 1400 1,7 0,66
213 DXRA080-22-50 0,75 1410 2,3 0,67
214 DXRA090-12-50 1,10 1420 2,7 0,77
215 DXRA090-32-50 1,50 1415 3,6 0,77
216 DXRA100-22-50 2,20 1425 4,8 0,80
217 DXRA100-32-50 3,00 1415 6,6 0,81
218 DXRA112-12-50 4,00 1435 8,3 0,82
219 DXRA132-12-50 5,50 1450 11,0 0,84
220 DXRA132-22-50 7,50 1450 14,6 0,85
221 DXRA160-12-50 11,00 1460 21,0 0,85
222 DXRA160-22-50 15,00 1460 27,8 0,87
223 DXRA180-12-50 18,50 1470 32,8 0,90
224 DXRA180-22-50 22,00 1456 38,8 0,90

 

 

C0086 wyświetlacz C0081 C0087 C0088 C0089 C0090 C0091 Typ silnika Czujnik temperatury
nr PN [kW] nN [obr. na min.] IN [A] fN [Hz] U[V] COS φ
250 DXRA071-12-87 0,45 2525 1,5 87 400 0,69

asynchroniczny-przystosowany

do pracy z przemiennikiem częstotliwości-motor

(w układzie A)

TKO (wyłącznik termiczny)
251 DXRA071-22-87 0,64 2515 2,0 0,70
252 DXRA080-12-87 0,95 2515 2,9 0,66
253 DXRA080-22-87 1,30 2525 4,0 0,67
254 DXRA090-12-87 2,00 2535 4,7 0,77
255 DXRA090-32-87 2,70 2530 6,2 0,77
256 DXRA100-22-87 3,90 2535 8,3 0,80
257 DXRA100-32-87 5,35 2530 11,4 0,81
258 DXRA112-12-87 7,10 2545 14,3 0,82
259 DXRA132-12-87 9,70 2555 19,1 0,84
260 DXRA132-22-87 13,20 2555 25,4 0,85
261 DXRA160-12-87 19,30 2565 36,5 0,85
262 DXRA160-22-87 26,40 2565 48,4 0,87
263 DXRA180-12-87 32,40 2575 57,8 0,90
264 DXRA180-22-87 38,70 2560 67,4 0,90
410 DXMA071-12-50 0,25 1400 0,8 50 400 0,70

asynchroniczny-motoreduktor

(w układzie Y)

411 DXMA071-32-50 0,37 1400 1,2 0,71
412 DXMA080-12-50 0,55 1400 1,6 0,72
413 DXMA080-32-50 0,75 1380 2,0 0,76
414 DXMA090-12-50 1,10 1420 2,7 0,77
415 DXMA090-32-50 1,50 1420 3,5 0,80
416 DXMA100-12-50 2,20 1400 5,6 0,78
417 DXMA100-32-50 3,00 1400 7,3 0,81
418 DXMA112-32-50 4,00 1430 8,5 0,85
440 DXMA071-12-87 0,43 2436 1,4 87 0,70

asynchroniczny-motoreduktor

(w układzie A)

441 DXMA071-32-87 0,64 2419 2,1 0,71
442 DXMA080-12-87 0,95 2436 2,8 0,72
443 DXMA080-32-87 1,30 2401 3,5 0,76
444 DXMA090-12-87 2,00 2453 4,5 0,80
445 DXMA090-32-87 2,70 2471 6,1 0,80
446 DXMA100-12-87 3,90 2436 9,7 0,78
447 DXMA100-32-87 5,40 2436 12,7 0,81
448 DXMA112-22-87 7,10 2506 14,8 0,85
449 DXMA112-32-50 5,50 1460 12,5 50 0,78
450 DXMA132-22-50 7,50 1460 16,8 0,77
451 DXMA132-32-50 9,20 1450 19,5 0,85

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl