Potrzebne kody

 

Potrzebne kody
Kody Nazwa Możliwości nastawy
Lenze Wybór Informacja Ważne
[C0014] Charakterystyka krzywej napięcia 0

0

1

charakterystyka liniowa U ~ fd ze stałym podwyższaniem Umin

charakterystyka kwadratowa U ~ fd2 ze stałym podwyższaniem Umin

- -
C0015 Częstotliwość znamionowa U/f 50 0 {1 Hz} 5000 - -
C0016 Ustawianie Umin 0,00 0,00 {0,01 %} 100,00 FCODE -
C0021 Kompensacja poślizgu -> -20,00 {0,01 %} 20,00 -

-> Zmiana C0087 lub C0089

ustawia C0021 na znamionowy poślizg silnika

C0090 Napięcie znamionowe silnika 400 0 {1 V} 1000 - -

 

Kolejność nastawiania

1. Wybrać tryb pracy "sterowanie charakterystyką U/f" (C0006 = 5, nastawa fabryczna).
2. Ew. wybrać rodzaj charakterystyki U/f (C0014).
3. Ustawić częstotliwość znamionową U/f (C0015). Należy wprowadzić wartość z tabliczki znamionowej silnika.
4. Ustawić napięcie znamionowe silnika (C0090). Należy wprowadzić wartość z tabliczki znamionowej silnika.
5. Ustawić podwyższanie Umin (C0016).
• Podwyższanie napięcia silnika niezależne od obciążenie dla rozruchu i pracy przy niskich prędkościach dla optymalizacji przebiegu momentu obrotowego napędu przemiennika.
• Należy koniecznie dopasować C0016 do zastosowanego silnika asynchronicznego, ponieważ może dojść do zniszczenia silnika wskutek jego przegrzania. Należy przy tym zwrócić uwagę na termiczne zachowanie się podłączonego silnika przy niższych prędkościach obrotowych:
- W oparciu o nasze doświadczenia standardowe silniki asynchroniczne o klasie B materiału izolacji można krótkotrwale używać ze swoim prądem znamionowym w zakresie prędkości 0,5 x nznam.
- Dokładne wartości nastawy prądu silnika uzyskać u producenta silnika.
A Przy pracy jałowej silnika z 5 ... 10% prędkości znamionowej (nznam.):
- Psiln. ≤ 7.5kW: nzad. = 10% nznam.
- Psiln. > 7.5kW: nzad = 5% nznam.

B Podwyższać Umin aż do uzyskania następującego prądu silnika:
- Silnik pracujący krótkotrwale (do 50 % nznam.):
przy silnikach z własną wentylacją: Isiln. ≤ Iznam.siln.
przy silnikach z obcą wentylacją: Isiln. ≤ Iznam.siln.

- Silnik pracujący ciągle (do 50 % nznam.):
przy silnikach z własna wentylacją: Isiln. ≤ 0.8 x Iznam.siln.
przy silnikach z obcą wentylacją: Isiln. ≤ Iznam.siln.

 

Ważne
Zamiany pomiędzy sterowaniem charakterystyką U/f (C0006 = 5) a regulacją wektorową (C0006 = 1) należy dokonywać tylko przy zablokowanym regulatorze.

 

Liniowa i kwadratowa charakterystyka napięcia

Liniowa i kwadratowa charakterystyka napięcia

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl