Potrzebne kody

 

Potrzebne kody
Kod Nazwa Możliwości nastawy WAŻNE
Lenze Wybór Informacja
[C0014] Charakterystyka krzywej napięcia 0

0

1

charakterystyka liniowa U ~ fd ze stałym podwyższaniem Umin

 charakterystyka kwadratowa U ~ fd2 ze stałym podwyższaniem Umin

- -
C0081 Moc znamionowa silnika -> 0,01 {0,01 kW} 500,00 - -> W zależności od C0086
C0087 Prędkość znamionowa silnika -> 300 {1 obr. na min.} 36000
C0088 Prąd znamionowy silnika -> 0,5 {0,1 A} 500,0
C0089 Częstotliwość znamionowa silnika -> 10 {1 Hz} 5000
C0090 Napięcie znamionowe silnika -> 0 {1V} 1000
C0091 cos cp silnika -> 0,50 {0,01} 1,00
C0092 LS silnika 0,0 0,0 {0,1 mH} 6553,0 - -

 

Kolejność nastawy

1. Wybrać tryb pracy "regulacja wektorowa" (C0006 = 1).
2. Wybrać silnik:
- W przypadku silników Lenze przy pomocy C0086.
- W przypadku obcych silników wprowadzić dane z tabliczki znamionowej podłączonego silnika.
3. Uruchomić identyfikację silnika (C0148 = 1).

Dokładna regulacja
4. Jeśli identyfikacja silnika nie osiągnie optymalnych warunków pracy, to można dokonać dokładnej regulacji ręcznie za pomocą C0092.
- Aby uzyskać maksymalny moment silnika należy zwiększyć wartość pod C0092 (max. +15 % od wartości rozpoznanej przez identyfikację silnika),
- Jeśli regulacja przy niskich obrotach przebiega niespokojnie, to należy zmniejszyć wartość pod C0092 (max. -15 % od wartości rozpoznanej przez identyfikację silnika).

Ważne
Zamiany pomiędzy sterowaniem charakterystyką U/f (C0006 = 5) a regulacją wektorową (C0006 = 1) należy dokonywać tylko przy zablokowanym regulatorze.
Przy pracy obcych silników:
Dla uzyskania prawidłowego wyświetlania aktualnej prędkości obrotowej i momentu odniesienia konieczne jest dodatkowe wprowadzenie częstotliwości znamionowej i mocy znamionowej przyłączonego silnika.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl