Kod Nazwa Możliwości nastawy WAŻNE
Lenze Wybór Informacja
C0148 Identyfikacja silnika 0

0 blokowanie identyfikacji silnika

1 odblokowanie identyfikacji silnika

Czas trwania

ok. 1 ... 2 min

Identyfikacja przy zatrzymanym silniku

 

Funkcja

Identyfikacja silnika
• optimalizuje najpierw sposób przełączeń w regulatorze napędu,
• a następnie rozpoznaje wewnętrzne parametry silnika niezbędne do regulacji wektorowej oraz
• dokonuje pomiaru przewodu silnika od regulatora napędu do silnika.
Sterowanie charakterystyką U/f
W tym trybie pracy identyfikacja silnika nie jest absolutnie niezbędna. Regulator napędu pracuje z pewnym wewnętrznym wstępnym nastawieniem (nastawa fabryczna) zdefiniowaną dla silnika o dopasowanej mocy z przewodem silnika 10 m. Jednak identyfikacja silnika jest niezbędna jeśli bieg nie spełnia wymagań.

Kolejność nastawy
Ręczna identyfikacja silnika przy pomocy C0148

1. Zablokować regulator,
2. Za pomocą C0086 wybrać silnik Lenze lub wprowadzić dane silnika z tabliczki znamionowej,
3. Za pomocą C0148 = 1 uruchomić identyfikację silnika,
4. Znieść blokadę regulatora,
5. Identyfikacja silnika trwa ok, 1 ... 2 min (w zależności od mocy znamionowej silnika). Silnik w tym czasie stoi.
6. Po zakończeniu identyfikacji silnika zastosowane zostaje
- C0148 = 0,
- regulator zostaje zablokowany,
- zameldowana zostaje usterka, jeśli identyfikacja silnika przebiegła nieprawidłowo.

Automatyczna identyfikacja silnika przy pomocy C0149

1. Za pomocą C0086 wybrać silnik Lenze lub wprowadzić dane silnika z tabliczki znamionowej.
2. Za pomocą C0149 = 1 uruchomić automatyczną identyfikację silnika i taką nastawę zachować w pamięci w zestawie parametrów 1.
3. Identyfikacja silnika startuje automatycznie po załączeniu zasilania a następnie po odblokowaniu regulatora.
- Identyfikacja silnika trwa ok. 1 ... 2 min (w zależności od mocy znamionowej silnika). Silnik w tym czasie stoi.
4. Po zakończeniu identyfikacji silnika zastosowane zostaje
- regulator zostaje zablokowany, a stwierdzone parametry zostają automatycznie zachowane w pamięci w zestawie parametrów 1,
- zameldowana zostaje usterka, jeśli identyfikacja silnika przebiegła nieprawidłowo. Należy skasować zakłócenie przy pomocy TRIP-Reset, a identyfikacja silnika startuje od nowa.
• Jeśli po nieprawidłowo przebiegającej identyfikacji silnika zostanie wyłączona, a następnie z powrotem załączone zasilanie regulatora napędu, to identyfikacja silnika wystartuje od nowa.
• Przy pomocy C0149 = 0 należy wyłączyć automatyczną identyfikację silnika.

 

Ostrożnie!
Przy nieprawidłowo wprowadzonych lub rozpoznanych parametrach maszyny, w trybie pracy "regulacja wektorowa" może po odblokowaniu regulatora dojść do zmiany kierunku obrotów silnika.

• Należy wprowadzić prawidłowo dane silnika z jego tabliczki znamionowej, a następnie uruchomić identyfikację silnika.
• Dzięki C0909 istnieje dodatkowa możliwość zablokowania kierunku obrotów.
• Czasami może być konieczne dokonanie ręcznie korekty indukcyjności stojana (C0092).

 

 

Szczególne właściwości
• Można przeprowadzić identyfikację silnika dla różnych zestawów parametrów i dzięki temu skonfigurować każdy zestaw parametrów dla innego silnika.

Ważne
• Zestaw parametrów należy zachować w pamięci pod C0003, aby nie utracić rozpoznanych wartości po załączeniu zasilania.
• Rozpoznane wartości można zachować przy pomocy GDC lub modułu obsługi i przenieść do identycznej kombinacji silnika z regulatorem napędu.
• Identyfikacji silnika należy dokonywać dla każdej kombinacji regulator napędu / silnik, W ten sposób można osiągnąć optymalny proces regulacji.

 

Dostosowanie obróbki sygnału

Dostosowanie wewnętrznej obróbki sygnału do zadań napędu (np. sterowanie krokowe lub regulacja położenia kompensatora) odbywa się po wybraniu przygotowanej konfiguracji zasadniczej. Przy pomocy nastawy fabrycznej można już sterować prędkością obrotową napędu.

• Zanim rozpocznie się ładowanie konfiguracji zasadniczej za pomocą C0005, należy najpierw zablokować regulator.
• Jeśli zmieni się konfigurację zasadniczą za pomocą C0005, to zostanie zapisane obłożenie wszystkich wyjść z odpowiednimi obłożeniami zasadniczymi. Należy ew. dopasować obłożenie funkcji do swojego okablowania.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl