Podczas pracy

• Uszkodzone bezpieczniki należy wymieniać tylko przy odciętym zasilaniu na odpowiedni typ bezpiecznika.
W regulatorze napędu nie ma zamontowanych żadnych bezpieczników.
• W przypadku cyklicznych załączeń zasilania:
- Załączać regulator maksimum co 3 minuty, ponieważ może zostać przeciążony wewnętrzny układ ograniczający prąd załączania.
• Przełączanie po stronie silnikowej:
- W przypadku zwykłego roboczego załączania silnika przy odblokowanym regulatorze napędu mogą pojawić się meldunek awarii.
• Przy odpowiednich ustawieniach regulatora napędu może dojść do przegrzania dołączonego silnika:
- Np. przy dłuższej pracy przy hamowaniu prądem stałym.
- Dłuższa praca silnika z własnym chłodzeniem przy niskich obrotach.
• Regulatory napędu przy odpowiednim ustawieniu wytwarzają częstotliwość wyjściową do 600 Hz:
- Przy podłączeniu nieodpowiedniego do tego celu silnika może wystąpić niebezpieczna nadmierna prędkość obrotowa.
• Jeśli stosuje się funkcję "Przełączanie chwytające" (C0142 = 2, 3) w maszynach o małym momencie bezwładności i małym tarciu:
- Po odblokowaniu regulatora w czasie postoju silnik może zostać krótkotrwale uruchomiony lub obracać się w przeciwnym kierunku. Należy ew. nieznacznie zmienić wartości w C046 i C0147.

 

Meldunki o stanie modułu obsługi

 

Meldunki o stanie modułu obsługi
Meldunek Włączony Wyłączony
RDY gotów do pracy uruchomienie lub awaria
IMP zablokowane wyjścia energetyczne odblokowane wyjścia energetyczne
FAIL uruchomiona awaria (TRIP, meldunek lub ostrzeżenie) brak awarii
Imax

• wartość żądana prądu silnika ≥ C0022

• uruchomiony hamulec prądu stałego

wartość żądana prądu silnika < C0022
Mmax

regulator prędkości obrotowej w punkcie granicznym

sterowanie momentem napędu

sterowanie obrotami napędu

 

Wskazówki eksploatacyjne

Stop!
Cykliczne załączanie i wyłączanie napięcia zasilającego w regulatorze napędu na L1, L2, L3 lub+UG, -Uq może spowodować przeciążenie układu wewnętrznego ograniczania prądu wejściowego:
• Pomiędzy wyłączeniem a ponownym załączeniem należy odczekać co najmniej 3 minuty.

Dla załączania zasilania nie ma znaczenia, czy za pośrednictwem prostownika zasilane będąjeszcze dodatkowe regulatory.

Przełączanie po stronie silnikowej

• Dopuszczalne jest przełączanie po stronie silnikowej przemiennika. Należy zwrócić uwagę na:
- Przy załączeniu z odblokowanym regulatorem może pojawić się meldunek o awarii "OCx" (zwarcie/doziemienie).
- Przy dłuższych przewodach silnikowych i pracy urządzeń o mniejszej mocy wyjściowej prądy upływowe mogą wywołać meldunek awarii "0Cx" za pośrednictwem zakłócających pojemności przewodów.

Wyświetlane funkcje

Wyświetlenie wartości aktualnych

Przy pomocy następujących miejsc kodowych można odczytać różne wartości aktualne:

 

Kod - Znaczenie
C0051 - bezwzględna aktualna prędkość obrotowa [rpm]
C0052 - bezwzględne napięcie silnika [V]
C0053 - bezwzględne napięcie w obwodzie pośrednim [V]
C0054 - bezwzględny prąd silnika [A]
C0058 - aktualna częstotliwość na wyjściu przemiennika częstotliwości [Hz]
C0061 - temperatura radiatora [°C]
C0063 - temperatura silnika [°C]
C0064 - obciążenie regulatora napędu [%]


Identyfikacja

• C0099 pokazuje wersję oprogramowania w regulatorze napędu.
• C0093 pokazuje typ regulatora napędu.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl