W praktyce każde zastosowanie wymaga dopasowanej do regulatora konfiguracji. Zwykle do tego celu służą różne bloki funkcyjne, które użytkownik musi odpowiednio wzajemnie połączyć.

Konfiguracje zasadnicze

Dla często występujących zastosowań zaprogramowane zostały już połączenia bloków funkcyjnych w konfiguracjach zasadniczych. Można je wywołać za pomocąmiejsca kodowego C0005 i uaktywnić. Wybór odbywa się za pomocą czterocyfrowej liczby, w której każdej cyfrze przyporządkowane są pewne właściwości.

 

Pierwsza cyfra

Definiuje konfigurację zasadniczą w konfiguracji.

Konfiguracja C0005 Funkcja zasadnicza
1xxx sterowanie prędkością obrotową
2xxx sterowanie krokone
3xxx sterowanie układania
4xxx sterowanie momentem
5xxx częstotliwość kierująca-Master
6xxx częstotliwość kierująca-Slave (szyna)
7xxx częstotliwość kierująca-Slave (kaskada)
8xxx regulacja położenia amortyzatora (zewnętrzne rozpoznawanie średnicy)
9xxx regulacja położenia amortyzatora (wewnętrzne rozpoznawanie średnicy)

 

Druga cyfra

Definiuje funkcję dodatkową. Rozszerza funkcę zasadniczą.

Konfiguracja C0005 Funkcja dodatkowa
x0xx brak funkcji dodatkowej
x1xx sterowanie hamulcem za pomocą wyjścia cyfrowego X5/A2
x2xx wprowadzanie wartości żądanej za pomocą potencjometru silnika
x3xx regulator PID dla regulacji wielkości procesu
x4xx regulacja braku zasilania
x5xx wprowadzanie wartości zadanej za pomocą wejścia częstotliwości kierującej
x6xx analogowe dostrajanie współczynnika przekładni
x7xx cyfrowe dostrajanie współczynnika przekładni
x8xx czujnik rozbiegu częstotliwości kierującej

 

Rada!
Najważniejsze miejsca kodowe dla parametryzacji konfiguracji zasadniczej można znaleźć w GDC i w module obsługi w punktach menu "Uruchomienie skrócone".

 

Trzecia cyfra

Definiuje, czy zasilanie analogowych i cyfrowych wejść sterujących ma odbywać się wewnętrznie, czy zewnętrznie.

   
Konfiguracja C0005 Napięcie zasilające
xx0x zewnętrzne
xx1x wewnętrzne za pomocą zacisków X5/A1 i X6/63

 

Czwarta cyfra

Definiuje interfejsy urządzenia do wczytywania pewnych sygnałów sterujących (np, wartość zadana obrotów).

Konfiguracja C0005 Interfejs
xxx0 zaciski sterujące
xxx2 RS 232, RS 485 lub światłowód
xxx3 magistrala INTERBUS lub PROFIBUS-DP
xxx5 magistrala systemowa (CAN)

 

Zmiana konfiguracji zasadniczej

Jeśli w określonych sytuacjach konfiguracja zasadnicza musi zostać zmieniona, to należy wykonać następujące kroki:
1. Wybrać za pomocą C0005 konfigurację zasadniczą, lepiej spełniającą wymagania.
2. Nie występujące funkcje można wprowadzić przy pomocy:
- Przekonfigurować wejścia i/lub wyjścia.
- Zparametryzować bloki funkcyjne.
- Wprowadzić lub usunąć bloki funkcyjne.

Rada!
Jeśli zmienia się przepływ sygnału w konfiguracji zasadniczej, np. poprzez wprowadzenie bloków funkcyjnych, zastosowane zostanie C0005 = 0. Na wyświetlaczu pojawi się "COMMON".

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl