Sterowanie regulatorem napędu odbywa się za pomocą zacisków (X5 i X6), modułu magistrali polowej na X1 lub magistrali systemowej (X4). Możliwe są także kombinacje mieszane.

Rada!
C0005 zawiera wstępnie zdefiniowane konfiguracje, przy pomocy których w prosty sposób można przestawić sterowania.

Na przykład: C0005 = 1005
Ta konfiguracja odpowiada regulacji prędkości obrotowej ze sterowaniem za pomocą magistrali systemowej.

Jeśli powinny być sterowane jeszcze dodatkowe wejścia bloków funkcyjnych ew. za pośrednictwem innego interfejsu, to należy
• przeznaczonym do sterowania wejściom bloków funkcyjnych w zależności od zastosowanego interfejsu najpierw przyporządkować "objekty sterujące". (CO 7-11)
- Wolne kody sterujące
przy sterowaniu za pomocą LECOM-A/B/LI (RS232, RS485 lub interfejs światłowodu) lub modułu obsługi
- Objekty AIF
przy sterowaniu z wykorzystaniem modułu magistrali polowej
- Objekty CAN
przy sterowaniu z wykorzystaniem modułu magistrali systemowej
• Potem wejścia mogą być sterowane za pomocą tych kodów lub za pomocą objektów wejściowych, przy dostępie do nich za pośrednictwem interfejsu.

Przykład rozdziału sterowania na zaciskach i LECOM-A (RS232):

Główna wartość zadana obrotów w konfiguracji C0005 = 1000 powinna być sterowana za pomocą LECOM-A/B/LI. Wszystkie pozostałe wejścia pozostają na sterowaniu zaciskami.
1. Wybrać C0780:
- C0780 jest kodem konfiguracji dla głównej wartości zadanej NSET-N w bloku funkcyjnym "Przygotowanie wartości zadanej obrotów" (NSET).
2. Za pomocą cyfry selekcyjnej przyporządkować wolny kod sterujący:
- np. 19515 (kod sterujący C0141).

Główna wartość zadana obrotów sterowana jest za pomocą C0141.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl