Parametryzacja
• Przy pomocy parametryzacji regulatora napędu można dostosować napęd do własnych potrzeb.
• Cały zestaw parametrów zorganizowany jest w postaci kodów kolejno ponumerowanych i zaczynających się zawsze literą "C". (CO 7-26)
• Zestaw parametrów dla danego zastosowania można zapisać w pamięci.
- Do dyspozycji użytkownika znajdują się 4 zestawy parametrów, dzięki czemu można szybko dostosować regulator napędu do innych zastosowań.
- Zestawy parametrów dostarczane są fabrycznie z urządzeniem.

Możliwości parametryzacji
Istnieją 2 możliwości zmiany parametrów:
• Przy pomocy modułu obsługi.
• Przy pomocy odpowiedniego systemu zarządzającego (PC lub SPS) poprzez moduł magistrali polowej i programu obsługi.
Niniejsza instrukcja zawiera wyłącznie zmianę parametrów przy pomocy modułu obsługi.

Struktura zestawu parametrów
Aby uprościć obsługę dostępne są dla modułu obsługi 9371BB oraz dla programu komputerowego GLOBAL DRIVE CONTROL (GDC) poziomy menu prowadzące szybko do żądanych kodów:
• Menu główne
- zawiera menu podrzędne
- zawiera całkowitą listę kodów
• Menu podrzędne
- zawierają przyporządkowane im kody

Kody składają się z:
• Poziomu kodowego
- kody bez subkodu zawierają jeden parametr
- kody z subkodem zawierają kilka parametrów
• Poziom parametrów/poziom roboczy Istnieją cztery różne rodzaje parametrów:
- Wartości bezwzględne wielkości fizycznej
(np. 400 V, 0 s)
- Wartości względne wielkości urządzenia (np. 50 % wartości żądanej)
- Klucz liczbowy dla pewnych stanów
(np. 0 = regulator zablokowany, 1 = regulator odblokowany)
- Wartości wyświetlane
Wartości te mogą być tylko wyświetlane, a nie mogą być zmieniane. (np. wartość aktualna prądu silnika pod C0054)

Można zmieniać wartości bezwzględne i względne w dyskretnych krokach.

 

 

Moduł obsługi 9371 BB
Menu główne Menu podrzędne
Menu użytkownika USER
Code list
Load / Storę
Diagnostic  
Actual info
History
Short setup  
Setup V/f
Setup vector
Speed control
Step control
Lead screw
Torque control
DF master
DF slave bus
DF slave cas
Dancer control external
Dancer control internal
UserMenue CFG
Main FB  
NSET
NSET-JOG
NSET-RAMP1
MCTRL
DFSET
DCTRL
Terminal l/O  
AIN1 X6.1/2
AIN2 X6.3/4
AOUT1 X6 62
AOUT2 X6 63
DIGIN
DIGOUT
DFIN
DFOUT
Controller  
Speed
Current
Motor/Feedb,  
Motor adj
Feedback
Monitoring
LECOM/AIF  
LECOM-A/B
AIF interface
Status word
Global Drive Control lub LEMOC2
Menu główne Menu podrzędne
Menu użytkownika USER
Lista kodów
Zarządzanie zestawem parametrów
Diagnoza  
Aktualna praca
Historia
Uruchomienie skrócone  
Praca z charakterystyką U/f
Regulacja silnika
Sterowanie prędkością obrotową
Sterowanie kroków
Sterowanie układaniem
Sterowanie momentem
Częstotliwość kierująca-Master
Częstotliwość kierująca-Slave Linie
Częstotliwość kierująca-Slave Kaskadę
Sterowanie położeniem amortyzatora, zewnętrzne rozpoznawanie średnicy
Sterowanie położeniem amortyzatora, wewnętrzne rozpoznawanie średnicy
Konfiguracja User Menue
Główne bloki funkcyjne  
NSET Wstępna obróbka prędkości obrotowej
NSET-JOG Wartości JOG
NSET-RAMP1 Standard HLG
MCTRL Regulacja silnika
DFSET Przeróbka częstotl, kierująca
DCTRL Sterowanie urządzenia
Zaciski WE/WY  
Wejście analogowe 1 X6.1/2
Wejście analogowe 2 X6.3/4
Wyjście analogowe 1 X6/62
Wyjście analogowe 2 X6/63
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Wejście częstotliwości kierującej
Wyjście częstotliwości kierującej
Ustawienie regulatora  
Prędkość obrotowa
Prąd/moment
Silnik/sprzężenie zwrotne  
Ustawienie silnika
System sprzężenia zwrotnego
Kontrola
Interfejs LECOM/AIF  
LECOM-A/B
Interfejs danych AIF
Słowo stanu

 

Moduł obsługi 9371 BB
Menu główne Menu podrzędne
System bus  
Management
CAN-IN1
CAN-OUT1
CAN-IN2
CAN-OUT2
CAN-IN3
CAN-OUT3
Status word
FDO
Diagnostic
FB config
Func, blocks  
ABS1
ADD1
ADD2
AIF-OUT
AIN1
AIN2
AND1
AND2
AND3
AND4
AND5
ANEG1
ANEG2
AOUT1
AOUT2
ARIT1
ARIT2
ARIT3
ASW1
ASW2
ASW3
BRK1
CAN-OUT1
CAN-OUT2
CAN-OUT3
CFG-FB
CMP1
CMP2
CMP3
CMP4
CONV1
CONV2
CONV3
CONV4
CONV5
CONVPHA1
CURVE1
DB1
DCALC1
DCTRL
Global Drive Control lub LEMOC2
Menu główne Menu podrzędne
Magistrala systemowa  
CAN-Management
CAN-IN1 Blok wejściowy 1
CAN-OUT1 Blok wyjściowy 1
CAN-IN2 Blok wejściowy 2
CAN-OUT2 Blok wyjściowy 2
CAN-IN3 Blok wejściowy 3
CAN-OUT3 Blok wyjściowy 3
Stówo stanu
FDO Wolne wyjścia cyfrowe
Diagnoza
Konfiguracja FB
Bloki funkcyjne  
ABS1 Wartość bezwzględna
ADD1 Dodawanie
ADD2 Dodawanie
AIF-OUT Interfejs danych
AIN1 Wejście analogowel (KI, 1/2)
AIN2 Wejście analogowe2 (KI, 3/4)
AND1 Logiczne I
AND2 Logiczne I
AND3 Logiczne I
AND4 Logiczne I
AND5 Logiczne I
ANEG1 Analogowe NIE
ANEG2 Analogowe NIE
AOUT1 Wyjście analogowe KI, 62
AOUT2 Wyjście analogowe KI, 63
ARIT1 Arytmetyka
ARIT2 Arytmetyka
ARIT3 Arytmetyka
ASW1 Wyłącznik analogowy
ASW2 Wyłącznik analogowy
ASW3 Wyłącznik analogowy
BRK1 Logika hamuleca
CAN-OUT1 Blok wyjściowy 1
CAN-OUT2 Blok wyjściowy 2
CAN-OUT3 Blok wyjściowy 3
CFG Konfiguracja FB
CMP1 Komparator analogowy
CMP2 Komparator analogowy
CMP3 Komparator analogowy
CMP4 Komparator analogowy
CONV1 Konwerter
CONV2 Konwerter
CONV3 Konwerter
CONV4 Konwerter
CONV5 Konwerter
CONVPHA1 Konwersja 32 Bitowa
CURVE1 Funkcja krzywej
DB1 Analogowy bieg martwy
DCALC1 Kalkulator średnicy
DCTRL Sterowanie urządzeniem

 

Moduł obsługi 9371 BB
Menu główne Menu podrzędne
  DFIN
DFOUT
DFRFG1
DFSET
DIGDEL1
DIGDEL2
DIGIN
DIGOUT
DT1
FCNT1
FDO
FEV-AN1
FIXSET
FLIP1
FLIP2
FOLL1
INT1
INT2
LIM1
MCTRL1
MCTRL2
MFAIL
MPOT1
NLIM1
NOT1
NOT2
NOT3
NOT4
NOT5
NSET
NSET-JOG
NSET-RAMP1
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5
OSZ
PCTRL1
PCTRL2
PT1-1
PT1-2
R/L/O
SRFG1
SORT1
S&H1
STAT
TRANS1
TRANS2
FCODE
Identify  
Drive
Op Keypad
Global Drive Control lub LEMOC2
Menu główne Menu podrzędne
  DFIN Wejście częstotliwości kierującej
DFOUT Wyjście częstotliwości kierującej
DFRFG1 Czujnik rozbiegu częstotliwości kierującej
DFSET Przeróbka częstotliwości kierującej
DIGDEL1 Zwłoka cyfrowa
DIGDEL2 Zwłoka cyfr.
DIGIN Wejście cyfrowe E1 - E5
DIGOUT Wyjście cyfrowe A1-A4
DT1 Człon różnicujący
FCNT1 Wolny licznik sztuk
FDO Wolne wyjścia cyfrowe
FEVAN1 Wolne analogowe zmienne wejścia
FIXSET Stałe wartości zadane
FLIP1 Flip-Flop
FLIP2 Flip-Flop
FOLL1 Regulator nadążny
INT1 Integrator
INT2 Integrator
LIM1 Ogranicznik
MCTRL1 Sterowanie charakterystyką U/f
MCTRL2 Sterowanie silnikiem
MFAIL Rozpoznawanie braku zasilania
MPOT1 Potencjometr silnika
NLIM1 Prędkości obrotowe blokowane
NOT1 Logiczne NIE
NOT2 Logiczne NIE
NOT3 Logiczne NIE
NOT4 Logiczne NIE
NOT5 Logiczne NIE
NSET Wstępne przygotowanie prędkości obrotowej
NSET-JOG Wartości JOG
NSET-RAMP1 Standardowe HLG
OR1 Logiczne LUB
OR2 Logiczne LUB
OR3 Logiczne LUB
OR4 Logiczne LUB
OR5 Logiczne LUB
OSZ Funkcja oscyloskopu
PCTRL1 Regulator procesu
PCTRL2 Regulator procesu
PT1-1 Człon zwłoczny
PT1-2 Człon zwłoczny
R/L/O Prawo-Lewo-QSP
SRFG1 Generator rozruchu o kształcie S
SORT1 Kalkulator pierwiastkowy
S&H1 Sample&Hold
STAT Cyfrowe sygnały stanu
TRANS1 Ocena sygnału
TRANS2 Ocena sygnału
Wolne kody
Identyfikacja  
Regulator napędu
LECOM

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl