Struktura bloku funkcyjnego (FB) na przykładzie FCNT1

 

Nazwa FB
Identyfikuje jednoznacznie blok funkcyjny (FB). Kilka FB o takich samych funkcjach różni się cyfrą za nazwą.

Każdy blok funkcyjny zdefiniowany jest przy pomocy numeru wyboru. Dla wyliczenia bloku funkcyjnego zawsze jest konieczne podanie numeru wyboru w tabeli roboczej.

Numery wyboru zebrane są w liście wyboru 5.

Przykład:
(FCNT1, patrz rys. powyżej)
• FCNT1 ma numer wyboru 6400 (lista wyboru 5).

Symbol wejściowy
Określa typ sygnału dozwolonego na tym wejściu jako źródło sygnału. (CO 7-8)

Rada!
Nie można skonfigurować wejść nie wyprowadzonych z FB.

Nazwa wejścia
Składa się z nazwy bloku funkcyjnego i określenia. Wejścia o takie samej funkcji różniąsię jednącyfrą za określeniem.

 

Kody konfiguracji
Konfigurują wejście ze żródłem sygnału (np. sygnał z zacisków, kody sterujące, wyjście bloków funkcyjnych i.t.p.). Wejścia o jednakowych kodach rozróżniane są poprzez subkody. Subkod umieszczony jest za oznaczeniem kodu (Cxxxx/1). Przy takich oznaczeniach konfiguracja zależy od subkodu.
Nie jest możliwe łączenie jednego wejścia z kikoma źródłami sygnału.

Kody wskazań
Pokazują aktualną wartość sygnału na wejściach. Wejścia o jednakowych kodach rozróżniane są poprzez subkody. Subkod umieszczony jest za oznaczeniem kodu (Cxxxx/1). Przy takich oznaczeniach konfiguracja zależy od subkodu.
Kody wskazań służąwyłącznie do odczytu.

Funkcja
Opisuje funcje matematyczną jako symbol.

Kody parametryzacji
Umożliwiają dopasowanie funcji, względnie zachowania do zadań napędu. Możliwości ustawień opisane sąw tekście i na wykresie liniowym.

Symbol wyjścia
Określa typ sygnału. Możliwe są połączenia z kilkoma wejściami o takim samym typie sygnału.

Każde wyjście zdefiniowane jest numerem wyboru. Numery wyboru odpowiadają różnym typom sygnału wyszczegółnionym w listach (1 ... 4). Poprzez numer wyboru następuje połączenie wyjścia z wejściem.

Przykład:
• FCNT1-OUT ma numer wyboru 6400 (sygnał analogowy, lista 1).
• FCNT1-EQUAL ma numer wyboru 6400 (sygnał cyfrowy, lista 2).

Rada!
Nie można konfigurować wyjść nie wyprowadzonych z bloku funkcyjnego.

Nazwa wyjścia
Składa się z nazwy bloku funkcyjnego i określenia. Wejścia o takiej samej funkcji różnią się jednie cyfrą za określeniem.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl