Ogólne zasady


• Do każdego wejścia przydzielone jest jedno źródło sygnału.
• Jedno wejście może mieć tylko jedno źródło sygnału.
• Wejścia różnych bloków funkcyjnych mogą mieć takie same źródła sygnałów.
• Można wzajemnie łączyć tylko takie same rodzaje sygnałów.

Stop!
Istniejące a nie potrzebne połączenia należy usunąć poprzez przekonfigurowanie. W przeciwnym razie napęd nie może spełnić żądanych funkcji.

Rada!
Dla wizualizacji istniejących połączeń firma Lenze oferuje sieciowy generator list (patrz systemowa instrukcja obsługi, część I, "Wyposażenie dodatkowe": program komputerowy GDC).

 

Prawidłowe połączenie bloków funkcyjnych

 

Zasady postępowania

1. Wybrać kody konfiguracyjne bloku funkcyjnego wejścia, który ma być zmieniony.
2. Wybrać źródło sygnału dla bloku funkcyjnego wejścia (n. p. wyjście innego bloku funkcyjnego).
3. Obłożenie bloku funkcyjnego wejścia odbywa się za pomocą menu zawierającego tylko źródła synałów będących takiego samego typu jak przeznaczony do obłożenia blok funkcyjny wejścia.
4. Źródło sygnału wybrać i potwierdzić.
5. Usunąć ew. nie potrzebne połączenia.
- W tym celu należy wybrać odpowiednie obłożenie sygnału wejścia za pomocą kodu konfiguracyjnego (np. FIXED0, FIXED1, FIXED0%, ...).
6. Powtórzyć 1. do 5. aż do uzyskania żądanej konfiguracji.
7. Zmienioną konfigurację należy zapisać w żądanym zestawie parametrów.

Przykład
• Założenie:
- Nastawa fabryczna
Zadanie:
- Podnieść do kwadratu sygnał analogowy z X6/3, X6/4 i wydać z powrotem do X6/62. Rozwiązanie:
- Potrzebne są bloki funkcyjne AIN2, ARIT2 i AOUT2.

 

Przykład prostej konfiguracji

 

Sporządzić połączenie

1. Określić źródło sygnału dla ARIT2-IN1:
- Przy pomocy przycisku ze strzałkami zmienić poziom kodowy.
- Przy pomocy ▲ lub ▼ wybrać C0601/1.
- Przy pomocy PRG zmienić na poziom parametrów.
- Przy pomocy ▲ lub ▼ wybrać wyjście AIN2-OUT (numer selekcyjny 55).
- Przy pomocy SH + PRG potwierdzić.
- Przy pomocy PRG znowu zmienić na poziom kodowy.
2. Określić źródło sygnału dla ARIT2-IN2:
- Przy pomocy ▲ wybrać C060 /2.
- Przy pomocy PRG zmienić na poziom parametrów.
- Przy pomocy ▲ lub ▼ wybrać wyjście AIN2-OUT (numer selekcyjny 55).
- Przy pomocy SH + PRG potwierdzić.
- Przy pomocy PRG z powrotem zmienić na poziom kodów.
3. Zparametryzować ARIT2:
- Przy pomocy ▼ wybrać C0600.
- Przy pomocy PRG zmienić na poziom parametrów.
- Wybrać mnożenie (numer selekcyjny 3).
- Przy pomocy SH + PRG potwierdzić.
- Przy pomocy PRG z powrotem zmienić na poziom kodów.
4. Określić źródło sygnału dla AOUT :
- Przy pomocy ▼ wybrać C043 .
- Przy pomocy PRG zmienić na poziom parametrów.
- Wybrać wyjście ARIT2-OUT (numer selekcyjny 5505).
- Przy pomocy SH + PRG potwierdzić.
- Przy pomocy PRG zmienić z powrotem na poziom kodów.
5. Wprowadzić blok funkcyjny ARIT2 do tabeli roboczej:
- Przy pomocy ▲ wybrać C0465 i Subcode 8.
- Przy pomocy PRG zmienić na poziom parametrów.
- Wprowadzić blok funkcyjny ARIT2 (numer selekcyjny 5505).
- Przy pomocy SH + PRG potwierdzić.
- Przy pomocy PRG zmienić z powrotem na poziom kodów.
- W ten sposób zostaje ustalona kolejność obróbki bloku funkcyjnego.

 

Usunąć połączenia


• Ponieważ jedno źródło może mieć kilka celów, mogą istnieć jeszcze inne połączenia sygnałów, które m.in. są nie pożądane.
Przykład:
- W nastawie fabrycznej konfiguracji zasadniczej C0005 = 1000 (regulacja prędkości obrotowej) związane są ASW1-IN1 i AIN2-OUT.
- Takie połączenie nie zostaje automatycznie skasowane przez wyżej wymienione czynności! Jeśli takie połączenie nie jest pożądane, należy je usunąć.

 

 

6. Usunąć połączenie pomiędzy ASW1-IN1 a AIN2-OUT:
- Przy pomocy ▲ lub ▼ C0810/ wybrać
- Przy pomocy PRG zmienić z powrotem na poziom parametrów.
- Przy pomocy ▲ lub ▼ wybrać stałą FIXED0% (numer selekcyjny 1000).
- Przy pomocy SH + PRG potwierdzić.
- Przy pomocy PRG zmienić z powrotem na poziom kodów.

W ten sposób temu połączenie zostaje usunięte.

7. Ew. zapisać nową konfigurację:
- Jeśli zmiany nie znikną przy załączeniu zasilania, to nowo sporządzoną konfigurację sygnału należy zapisać w zestawie parametrów przy pomocy C0003.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl