Drukuj

Ważne wskazówki


• Urządzenia stosować tylko jako zabudowane wewnątrz innych urządzeń!

• Zapewnić wolną przestrzeń do zamontowania urządzenia!
- W rozdzielni można zamontować kilka urządzeń bezpośrednio obok siebie bez konieczności pozostawiania wolnej przestrzeni pomiędzy nimi.
- Pozostawić 100 mm wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem.

• Zapewnić niezakłócony dopływ i odpływ powietrza chłodzącego urządzenie.

• W przypadku zanieczyszczonego powietrza chłodzącego (kurz, pył, smar, agresywne gazy), co może wpłynąć na działanie regulatora napędu:
- należy podjąć odpowiednie kroki, jak np. oddzielne doprowadzenie chłodzenia, zamontowanie filtrów, regularne czyszczenie etc.

• Nie należy przekraczać dopucszczalnych zakresów temperatur pracy oraz otoczenia.

• Jeśli regulatory poddane są stałym drganiom lub wstrząsom:
- sprawdzić możliwość zastosowania tłumików drgań.

Możliwe sposoby montażu

• Pionowo na tylnej ściance rozdzielni z podłączeniem zasilania u góry:
- przy pomocy załączonych szyn i kątowników służących do mocowania.
- wariant V003 separowany termicznie z zewnętrzną chłodnicą w wersji "Cold Plate" (np. z chłodnicą konwekcyjną).

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565