Ogólne

Zakres zastosowań


• Zastosowanie chłodnic bez zewnętrznego wentylatora:
- np. silne zanieczyszczenie powietrza chłodzącego nie pozwala na pracę zewnętrznego wentylatora, ponieważ mogłoby to wpłynąć na działanie oraz żywotność wentylatorów.

• Wysoki stopień ochrony przy separacji termicznej:
- jeśli trzeba zastosować separację termiczną z powodu powstawania ciepła w rozdzielni a stopień ochrony zewnętrznej chłodnicy musi być większy jak IP 41.

• Zastosowanie regulatora napędu bezpośrednio w maszynie o zmniejszonej głębokości zabudowy:
- elementy konstrukcyjne maszyny przejmują funkcje chłodzenia

• W urządzeniu przewidziano chłodnicę zbiorczą dla wszystkich regulatorów napędu (chłodnica wodna, chłodnica na sprężone powietrze, itp.).

• W przypadku stałych obciążeń > 22 kW technicznie nie da się osiągnąć chłodzenia konwekcyjnego. W takich przypadkach niezbędne jest odpowiednio intensywne chłodzenie (np. wodne).

Wymagania w stosunku do radiatorów

Odporowadzenie strat mocy w regulatorze napędu może następować za pośrednictwem chłodnicy wykorzystującej różne media chłodzące (powietrze, woda, olej itp.).

Oprócz własności wprowadzanych przez użytkownika dla pewnej pracy regulatora ważne są następujące punkty:

• Dobre połączenie termiczne z chłodnicą:
- powierzchnia styku pomiędzy chłodnicą a regulatorem powinna być co najmniej taka jak płyta chłodząca regulatora.
- Dopuszczalna nierówność powierzchni styku ok. 0.05 mm.
- Przy pomocy wszystkich przewidzianych do tego celu śrub należy połączyć chłodnicę z płytą chłodzącą.

• Opór termiczny Rthmin heatsink (przejście chłodnica - medium chłodzące) utrzymywać zgodnie z tabelą. Wartości dotyczą
- pracy regulatora napędu pod warunkami pomiarowymi.
- maksymalna temperatura płyty chłodzącej 75 °C; 

 

Regulatory napędu / zespoły hamujące Droga chłodzenia
Moc do odprowadzenia PvAR [W] Rthmin heatsink [K/W]
9321-V003 24 1,45
9322-V003 42 0,85
9323-V003 61 0,57
9324-V003 105 0,33
9325-V003 180 0,19
9326-V003 360 0,10
9327-V003 410 0,085
9328-V003 610 0,057
9351-V003 100 0,3
9352-V003 63 0,3

 

Układ termiczny całego systemu

Na stosunki termiczne w urządzeniu wpływają niektóre warunki brzegowe. Przy pomiarze rozdzielni / urządzenia należy uwzględnić następujące punkty:

Temperatura otoczenia regulatora
Przy podwyższonej temperaturze dla temperatur otoczenia obowiązują w dalszym ciągu dane pomiarowe i współczynniki deratingu.

Powstawanie ciepła wewnątrz rozdzielni
Oprócz strat powstałych w urządzeniu, a odprowadzanych przez zewnętrzne chłodnice, należy przy doborze chłodzenia dodatkowo uwzględnić straty powstałe jak następuja:

• Straty wewnątrz regulatora napędu:
- straty te powstają wskutek działania zasilania układów elektroniki, wentylatorów, kondensatorów w obwodach pośrednich itp.

• Straty w elementach zlokalizowanych po stronie sieci i silnika:
- Opis strat na tych elementach można znaleźć w aktualnych danych technicznych w katalogach w części I.

• Promieniowanie cieplne zewnętrznej chłodnicy na wnętrze rozdzielni:
- ta część energii cieplnej zależy od rodzaju jednostki chłodzącej, rodzaju montażu i od innych czynników.
- brak aktualnych danych.

• 9327-V003 i 9328-V003 z innymi chłodnicami:
- brak aktualnych danych, koniecze przeprowadzenie doświadczeń.

Rozkład ciepła na zbiorczych chłodnicach / w rozdzielni
Jeśli na wspólnej chłodnicy zamontowanych zostanie kilka elementów (regulator napędu, hamulec etc.), to należy sprawdzić, czy temperatura na płycie chłodzącej regulatora nie przekracza 75 °C.

 

Przygotowanie montażu

• Przed połączeniem chłodnicy i płyty chłodzącej regulatora należy nanieść pastę przewodzącą ciepło, aby uzyskać jak najmniejsze opory przy przechodzeniu ciepła.

Pasta przewodząca ciepło załączona w opakowaniu wystarcza na powierzchnię ok. 1000cm2.

Nanieść pastę przewodzącą ciepło
1. Przy pomocy spirytusu należy wyczyścić powierzchnie styku chłodnicy i płyty chłodzącej.
2. Przy użyciu szpachelki lub pędzelka nanieść cienko pastę przewodzącą ciepło.

 

Montaż typów 9321-V003 ... 9326-V003
• Przy pomocy kątowników i śrub M5 x 20 służących do mocowania przykręcić regulator na radiatorze.
• Moment przykręcenia śrub: 3.4 Nm.

Typ a b b1 c c2 d e 3) g

9321-V003

 9322-V003

78 381 350 48 - 367 168 6,5

9323-V003

 9324-V003

97 381 350 67 - 367 168 6,5

9325-V003

9326-V003

135 381 350 105 38 367 168 6,5

Wszystkie wymiary w mm

3) Z nasadzanym modułem busa polowego lub modułem I/O:
uwzględnić należy głębokość montażu i potrzebną wolną przestrzeń dla kabla przyłączeniowego

 

Montaż typów 9327-V003 i 9328-V003
• Przy pomoc śrub M5 x 25 służących do mocowania przykręcić regulator na radiatorze.
• Moment przykręcenia śrub: 3.4 Nm.

 

Typ a a1 b b1 c d d e3) g

9327-V003

 9328-V003

234 250 381 350 110 220 367 171 6,5

Wszystkie wymiary w mm

3) Z nasadzanym modułem busa polowego lub modułem I/O:
uwzględnić należy głębokość montażu i potrzebną wolną przestrzeń dla kabla przyłączeniowego

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl