Zagrożenie!
Wszystkie zaciski energetyczne znajdują się pod napięciem do 3 minut po odłączeniu zasilania.

 

Definicje pojęć
Dla "wyłącznika różnicowa prądowego (RCCB)" użyto w dalszym tekście "FI-wyłącznik zabezpieczający".

Zabezpieczenie osób i zwierząt użytkowych
DIN VDE 0100 z wyłącznikami zabezpieczającymi prądu niedziałania (RCCB):
• Regulatora napędu posiada wewnętrzny prostownik zasilający, W przypadku zwarcia doziemnego prosty stały prąd niedziałania może zablokować zadziałanie wyłącznika FI różnicowa prądowego czułego na prąd zmienny lub impulsowy a w ten sposób naruszyć działanie ochronne dla wszystkich środków roboczych zabezpieczonych przy pomocy tego wyłącznika FI, Dlatego zalecamy:
- "wyłącznik FI różnicowa prądowego czuły na prąd impulsowy" w urządzeniach z regulatorem napędu na sieciach zasilanych prądem zmiennym jednofazowym,
- "wyłącznik FI różnicowa prądowego czuły na wszystkie prądy" w urządzeniach z regulatorem napędu na sieciach zasilanych prądem zmiennym trójfazowym".

Mierzony prąd różnicowy
Wybierając wyłącznik FI zabepieczający należy uwzględnić mierzony prąd niedziałania. Niepotrzebne zadziałanie wyłącznika FI zabepieczającego spowodowane może być:
• Występowaniem podczas pracy indukcyjnych pądów wyrównawczych w ekranach przewodu (szczególnie przy długich, ekranowanych przewodach silnikowych),
• Równoczesnym załączaniem kilku regulatorów napędu do sieci,
• Użyciem filtrów przeciwzakłóceniowych.

Instalacja
Wyłącznik FI zabepieczający można zainstalować tylko pomiędzy siecią zasilającą a regulatorem napędu.

Uwagi dotyczące wykorzystania wyłączników FI różnicowo prądowych czutych na wszystkie prądy
• Wyłączniki FI różnicowa prądowy czułe na wszystkie prądy opisano po raz pierwszy w normach europejskich EN 50178 (stan na październik 1997), Normy EN 50178 zostały zharmonizowane i obowiązują od października 1997, Straciła moc norma niemiecka VDE 0160, Wyłączniki FI różnicowa prądowe czułe na wszystkie prądy opisano równieżw IEC 755,
• Wyłączniki FI zabezpieczające z mierzonym prądem różnicowym wynoszącym:
- 30 mA przeznaczone są tylko do urządzeń z regulatorem napędu na sieci jednofazowej prądu zmiennego,
- 300 mA przeznaczone są tylko do urządzeń z regulatorem napędu na sieci trójfazowej prądu zmiennego.

Rozdzielenie potencjałów/bezpieczeństwo dotykowe
Wejścia i wyjścia sterujące są we wszystkich regulatorach napędu bezpotencjałowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dotykowego należy zapoznać się z opisem zawartym na następnej stronie.

Wymienić uszkodzone bezpieczniki
Uszkodzone bezpieczniki można wymieniać tylko w stanie beznapięciowym zgodnie z danym typem urządzenia,
• Przy napędach pojedynczych jeszcze do 3 minut po wyłączeniu zasilania regulator napędu przewodzi niebezpieczne przy dotknięciu napięcie,
• Przy pracy zespołowej we wszystkich regulatorach napędu musi być zastosowana blokada regulatora i rozdzielenie od sieci.

Oddzielić regulator napędu od sieci
Pewne technicznie oddzielenie regulatora napędu od sieci dokonuje się tylko poprzez stycznik od strony wejścia, • Należy zwrócić uwagę, że przy wszystkich napędach zespolonych musi być także zastosowana blokada regulatora.

 

Rozdzielenie potencjałów

W regulatorach napędu istnieje rozdzielenie potencjałów (ścieżka rozdzielająca) pomiędzy zaciskami energetycznymi a sterowania oraz do obudowy:
• Zaciski X1 i X5 są podwójnie izolowane bazowo (podwójne ścieżki rozdzielające, pewne rozdzielenie potencjałów wg VDE0160). Bezpieczeństwo dotykowe jest zapewnione bez konieczności stosowania dodatkowych środków.

Zagrożenie!
• Zaciski X3, X4, X6, X8, X9, X10 są pojedynczo izolowane bazowo (pojedyncze ścieżki i rozdzielające).
• W przypadku uszkodzenia ścieżki rozdzielającej bezpieczeństwo dotykowe jest zapewnione tylko pod warunkiem zastosowania zostaną dodatkowych środków.
• Jeśli stosowane jest zewnętrzne zasilanie (DC 24 V), to stopień izolacji regulatora napędu zależy od stopnia izolacji źródła napięcia.

 

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl