Drukuj

Ochrona regulatora napędu

Stop!
Regulatory napędu zawierają elementy niebezpiecznie naładowane elektrostatycznie.
• Przed rozpoczęciem prac w obrębie przyłączy pracownik musi usunąć ładunki elektrostatyczne:
- Rozładowanie poprzez dotknięcie śrub PE lub innej uziemionej metalowej powierzchni w rozdzielni.

 

• Długość śrub do podłączenia przewodu ekranującego/blachy ekranującej w typach 9327 do 9333: < 12 mm.
Przy częstym załączaniu zasilania może nastąpić przeciążenie wewnętrznego ogranicznika prądu załączania. W przypadku cyklicznego załączania zasilania regulator napędu można załączać max. co 3 minuty
• Regulatory napędu typu 9324, 9326, 9328 i 9330 ... 9333 używać tylko z odpowiednim filtrem sieciowym.
• Zabezpieczenie regulatora napędu odbywa się za pomocą zewnętrznych bezpieczników.
W przypadku obroszenia regulatora można podłączyć zasilanie dopiero wtedy, gdy widoczna wilgoć wyparuje całkowicie.
• Nie używane wejścia i wyjścia sterujące zabezpieczyć przy pomocy wtyków lub zakryć przy pomocy dołączonych do urządzenia nasadek zabezpieczających dla wejść Sub D.

Ochrona silnika
• Ochrona silnika wg VDE:
- Przy pomocy przekaźnika nadprądowego lub kontroli temperatury.
- Niezbędne w przypadku napędów grupowych
(do jednego regulatora napędu podłączone równolegle silniki).
- W celu kontroli temeparatury silnika zalecamy zastosowanie opornika o oporności właściwej rosnącej wraz z temperaturą lub wyłącznika termicznego o charakterystyce PTC (wyłączniki termiczne dostarczane są standardowo w znormalizowanych silnikach asynchronicznych prądu zmiennego DERAXX/DFRAXX firmy Lenze).
• W przypadku stosowania silników, których izolacja nie dostosowana jest do pracy z przemiennikiem:
- Należy skonsultować problem z dostawcą silnika.
Silniki prądu zmiennego firmy Lenze dostosowane są do pracy z przemiennikiem.
• Regulatory napędu wytwarzają przy odpowiedniej parametryzacji częstotliwości pola wirującego do 600 Hz:
- W przypadku pracy nieprzystosowanych do tego silników mogą wystąpić niebezpieczne, za wysokie obroty prowadzące do zniszczenia napędu.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565