Rodzaje / warunki sieci zasilającej
Należy zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z zastosowania danego rodzaju sieci zasilającej!

 

Sieć Praca regulatora napędu Uwagi

z uziemionym punktem środkowym

(sieci TT/TN)

dozwolone bez ograniczeń należy dotrzymać danych pomiarowych regulatora napędu

z izolowanym punktem gwiazdowym

(sieci IT)

możliwe, jeśli przy wystąpieniu doziemienia w zasilającej sieci regulator napędu jest zabezpieczony

• przy pomocy odpowiednich urządzeń wykrywających doziemienie i

• regulator napędu oddzielony jest bezpośrednio od sieci

w przypadku doziemienia na wyjściu regulatora napędu nie zapewniona jest bezpieczna praca regulatora
z uziemionym przewodem zewnętrznym praca jest możliwa tylko z jednym wariantem konsultacja z producentem
zasilanie DC przez +Ug/-Ug napięcie state musi przebiegać symetrycznie do PE regulator napędu zostanie zniszczony przy uziemionym przewodzie +Ug lub -Ug


Zmienne oddziaływanie z urządzeniami kompensacyjnymi
• Regulatory napędu pobierają z zasilającej sieci AC tylko niewielką moc bierną. Ztego powodu nie potrzebna jest kompensacja.
• W przypadku zastosowania regulatora napędu w sieciach z urządzeniami kompensacyjnymi, należy wyposażyć te urządzenia w dławiki.
- Należy skonsultować ten problem z producentem urządzeń kompensacyjnych.

Specyfikacja użytych przewodów
• Użyte przewody muszą spełniać warunki dopuszczeniowe w miejscu ich zastosowania (np. UL).
• Należy bewzględnie przestrzegać wytycznych dotyczących minimalnych przekrojów poprzecznych przewodów PE. Przekrój poprzeczny przewodu PE musi być co najmniej taki jak przekrój poprzeczny przyłączy energetycznych.
• O skuteczności ekranowania przewodu decyduje:
- dobre połączenie ekranu
- mały opór ekranu
Należy stosować tylko ekrany o cynkowanej lub chromowanej plecionce miedzianej! Nie nadają się do zastosowania ekrany o plecionce stalowej.
- stopień pokrycia plecionki ekranującej:
co najmniej 70 % do 80 % przy kącie pokrycia 90°

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl