Przygotowanie przyłaczy energetycznych

 

Modele 9321 ... 9326
• Usnąć zakrywki przyłączy energetycznych:
- Wyjąć lekko naciskając z przodu.
- Dociągnąć do góry (przyłącze sieciowe) lub na dół (przyłącze silnikowe).

Modele 9327... 9333
• Zdemontować pokrywę:
- Odkręcić śruby (X).
- Pokrywę podnieść do góry i podwiesić.
- Wyjąć dodatkowe opakowanie z wnętrza regulatora napędu.

 

Modele 9321 ... 9326

W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran (niezbędne części znajdują się w dodatkowym opakowaniu):
• Wspornik ekranu (1) przykęcić do kątowników mocujących (2),
• Ekran należy zacisnąć przy pomocy nakładek. Nie wykorzystywać do przenoszenia obciążeń!
• W celu polepszenia połączenia ekranu z urządzeniem: ekran dodatkowo połączyć z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy energetycznych.

 

Modele 9327... 9333

W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
• Przy pomocy specjalnej obejmy podłączyć ekran do przewodzącej płytki montażowej w rozdzielni,
• W celu polepszenia połączenia ekranu z urządzeniem: ekran dodatkowo połączyć z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy energetycznych.

 

• Podłączyć przewody zasilające ze śrabami zaciskowymi L1, L2, L3.
• Podłączyć przewody dla zespołu hamującego (935X), modułu zasilającego (934X) lub inne regulatory napędu w zespole obwodu pośredniego do śrub zaciskowych +UG, -UG na górze regulatora.

 

Zabezpieczenie

Bezpieczniki i przekroje poprzeczne przewodów

Dotyczą one stosowania

• w rozdzielniach i maszynach

• instalacji w kanałach kablowych

• maks, temperatura otoczenia +40 °C.

Dobór przekroju poprzecznego przewodu Przy doborze należy uwzględnić spadek napięcia przy obciążeniu (wg DIN 18015 część 1 < 3 %),
Ochrona przewodów i regulatora napędu po stronie napięcia zmiennego (L1,L2,L3)

• Za pomocą zwykłych bezpieczników LS,

• Bezpieczniki w urządzeniach zgodne z UL muszą mieć także dopuszcenie UL,

• Napięcia pomiarowe bezpieczników muszą być dobrane na miejscu w zależności od napięcia zasilania. Charakterystyka wyzwolenia określona jest przez "H" lub "K5",

Ochrona przewodów i regulatora napędu po stronie napięcia stałego (+UG, -UG)

• Przy pomocy zalecanych bezpieczników DC,

• Zalecane przez firmę Lenze bezpieczniki/uchwyty bezpiecznikowe są zapisane w UL-Recognition,

Przy pracy zespolonej DC lub zasilaniu przy pomocy źródła DC Należy przestrzegać wskazówek zawartych w części F systemowej instrukcji obsługi.
Podłączenie zespołu hamującego Przy podłączaniu do zacisków +UG / -UG dane te zależą od typu urządzenia i należy je znaleźć w dokumentacji technicznej zespołu hamującego.
Pozostałe informacje Ochrona przewodów i regulatora napędu
Inne normy Za uwzględnienie innych norm (np, VDE 0113, VDE 0289) odpowiada użytkownik.

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl