Ze względu na zabezpieczenie elektromagnetyczne zaleca się stosowanie wyłącznie ekranowanych przewodów silnikowych.

Rada!
Ekranowanie przewodu silnikowego konieczne jest tylko dla dotrzymania istniejących norm(np. VDE 0160, EN 50178).

 

Typ 9321 do 9326

W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran
(niezbędne części znajdują się w dodatkowym opakowaniu):
• Wspornik ekranu (1) przykęcić do kątowników mocujących (2),
• Ekran przewodu silnikowego i ew, przełącznika termicznego należy zacisnąć przy pomocy nakładek. Nie wykorzystywać do przenoszenia obciążeń!
• W celu polepszenia połączenia ekranu z urządzeniem: ekran dodatkowo połączyć z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy energetycznych.

 

Typ 9327 do 9329

W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
• Ekran przewodu silnikowego i ew, przełącznika termicznego należy zacisnąć przy pomocy nakładek. Nie wykorzystywać do przenoszenia obciążeń!
• W celu polepszenia połączenia ekranu z urządzeniem: ekran dodatkowo połączyć z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy energetycznych.

 

Typ 9330 i 9331

• Zabezpieczyć przed wyrwaniem przewodu przy pomocy opasek do wiązania kabli (1),
• W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
- Ekran przewodu silnikowego należy zabezpieczyć przy pomocy połówkowych zacisków kablowych i śrub M5 x 12 na wsporniku ekranu (2),
- Ekran styku termicznego dodatkowo połączyć na dużej powierzchni z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy silnika.

 

Typ 9332 i 9333

• Zabezpieczyć przed wyrwaniem przewodu przy pomocy zacisków kablowych i śrub M4 x 12 (3),
- Dodatkowo można zabezpieczyć przed wyrwaniem oraz przymocować przy pomocy opasek do wiązania kabli (1),
• W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
- Ekran przewodu silnikowego należy zabezpieczyć przy pomocy połówkowych zacisków kablowych i śrub M5x 12 na wsporniku ekranu (2),
- Ekran styku termicznego dodatkowo połączyć na dużej powierzchni z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy silnika.

 

• Przewód silnikowy powinien być jak najkrótszy, wpływa to korzystnie na pracę napędu.
- Niżej podana tabela przedstawia związek pomiędzy długością przewodu silnikowego a ewentualnie koniecznymi filtrami wyjściowymi.
- W przypadku napędów grupowych (klika silników podłączonych do jednego regulatora napędu) decydujące znaczenie ma wypadkowa długość przewodów Ires:

 Ires = suma wszystkich długości przewodów silnika x √ ilość przewodów silnika

- Elementy podane w poniższej tabeli dotyczą częstotliwości przełączeń ≤ 8 kHz (C0018 = 0, 1, 2, 3, 4, 6). Przy pracy regulatora napędu z częstotliwością przełączeń > 8 kHz może okazać się koniecznym zastosowanie różnych środków. Należy zwrócić się w tej sprawie do firmy Lenze.
- W przypadku zastosowania nieekranowanych przewodów silnikowych obowiązują dane z poniższej tabeli dla podwójnych długości przewodów silnikowych.
- Należy zwrócić się o konsultację do firmy Lenze przy bezwzględnej lub wypadkowej długości przewodów silnikowych > 200 m.

 

Stop!
Uwaga na dopuszczalne częstotliwości przełączeń przy stosowaniu filtrów wyjściowych i dławików silnikowych.
Należy przełączyć regulator napędu na częstotliwość przełączeń (np. C0018 = 4 => 8 kHz stała).

 

Typ Dodatkowo konieczne filtry wyjściowe w przewodzie silnikowym
9321/9322/9323 9324/9325/9326 nie potrzebne filtr/dławik silnikowy filtr sinusowy
9327/9328 nie potrzebne filtr/dławik silnikowy dławik silnikowy (konsultacja z producentem)
9329/9330/9331 9332/9333 nie potrzebne
(wypadkowa) długość przewodu silnikowego, ekranowanego 0 ... 50 m 50 ... 100m 100 ... 200 m

 

• Podłączyć przewody silnikowe do zacisków śrubowych U, V, W.
- Uwaga na właściwą biegunowość.

 

Rada!
Dopuszczalne jest przełączanie po stronie silnikowej regulatora napędu.

 

Przyłącze jednostki hamującej

Przy podłączaniu jednostki hamującej (moduł hamujący 9351 z wewnętrznym rezystorem hamującym lub chopper hamujący 93$2 z zewnętrznym rezystorem hamującym) należy koniecznie przestrzegać odpowiedniej instrukcji obsługi.

Stop!
Urządzenie należy tak podłączyć, aby przy zadziałaniu czujnika temperatury rezystora hamującego we wszystkich zespolonych regulatorach napędu pracujących w obwodzie pośrednim
• regulatory zostały zablokowane (X5/28 = LOW).
• zasilanie zostało odłączone.

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl