Drukuj

Ze względu na zabezpieczenie elektromagnetyczne zaleca się stosowanie wyłącznie ekranowanych przewodów silnikowych.

Rada!
Ekranowanie przewodu silnikowego konieczne jest tylko dla dotrzymania istniejących norm(np. VDE 0160, EN 50178).

 

Typ 9321 do 9326

W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran
(niezbędne części znajdują się w dodatkowym opakowaniu):
• Wspornik ekranu (1) przykęcić do kątowników mocujących (2),
• Ekran przewodu silnikowego i ew, przełącznika termicznego należy zacisnąć przy pomocy nakładek. Nie wykorzystywać do przenoszenia obciążeń!
• W celu polepszenia połączenia ekranu z urządzeniem: ekran dodatkowo połączyć z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy energetycznych.

 

Typ 9327 do 9329

W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
• Ekran przewodu silnikowego i ew, przełącznika termicznego należy zacisnąć przy pomocy nakładek. Nie wykorzystywać do przenoszenia obciążeń!
• W celu polepszenia połączenia ekranu z urządzeniem: ekran dodatkowo połączyć z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy energetycznych.

 

Typ 9330 i 9331

• Zabezpieczyć przed wyrwaniem przewodu przy pomocy opasek do wiązania kabli (1),
• W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
- Ekran przewodu silnikowego należy zabezpieczyć przy pomocy połówkowych zacisków kablowych i śrub M5 x 12 na wsporniku ekranu (2),
- Ekran styku termicznego dodatkowo połączyć na dużej powierzchni z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy silnika.

 

Typ 9332 i 9333

• Zabezpieczyć przed wyrwaniem przewodu przy pomocy zacisków kablowych i śrub M4 x 12 (3),
- Dodatkowo można zabezpieczyć przed wyrwaniem oraz przymocować przy pomocy opasek do wiązania kabli (1),
• W przypadku przewodów ekranowanych należy odpowiednio połączyć ekran:
- Ekran przewodu silnikowego należy zabezpieczyć przy pomocy połówkowych zacisków kablowych i śrub M5x 12 na wsporniku ekranu (2),
- Ekran styku termicznego dodatkowo połączyć na dużej powierzchni z kołkiem gwintowanym PE obok przyłączy silnika.

 

• Przewód silnikowy powinien być jak najkrótszy, wpływa to korzystnie na pracę napędu.
- Niżej podana tabela przedstawia związek pomiędzy długością przewodu silnikowego a ewentualnie koniecznymi filtrami wyjściowymi.
- W przypadku napędów grupowych (klika silników podłączonych do jednego regulatora napędu) decydujące znaczenie ma wypadkowa długość przewodów Ires:

 Ires = suma wszystkich długości przewodów silnika x √ ilość przewodów silnika

- Elementy podane w poniższej tabeli dotyczą częstotliwości przełączeń ≤ 8 kHz (C0018 = 0, 1, 2, 3, 4, 6). Przy pracy regulatora napędu z częstotliwością przełączeń > 8 kHz może okazać się koniecznym zastosowanie różnych środków. Należy zwrócić się w tej sprawie do firmy Lenze.
- W przypadku zastosowania nieekranowanych przewodów silnikowych obowiązują dane z poniższej tabeli dla podwójnych długości przewodów silnikowych.
- Należy zwrócić się o konsultację do firmy Lenze przy bezwzględnej lub wypadkowej długości przewodów silnikowych > 200 m.

 

Stop!
Uwaga na dopuszczalne częstotliwości przełączeń przy stosowaniu filtrów wyjściowych i dławików silnikowych.
Należy przełączyć regulator napędu na częstotliwość przełączeń (np. C0018 = 4 => 8 kHz stała).

 

Typ Dodatkowo konieczne filtry wyjściowe w przewodzie silnikowym
9321/9322/9323 9324/9325/9326 nie potrzebne filtr/dławik silnikowy filtr sinusowy
9327/9328 nie potrzebne filtr/dławik silnikowy dławik silnikowy (konsultacja z producentem)
9329/9330/9331 9332/9333 nie potrzebne
(wypadkowa) długość przewodu silnikowego, ekranowanego 0 ... 50 m 50 ... 100m 100 ... 200 m

 

• Podłączyć przewody silnikowe do zacisków śrubowych U, V, W.
- Uwaga na właściwą biegunowość.

 

Rada!
Dopuszczalne jest przełączanie po stronie silnikowej regulatora napędu.

 

Przyłącze jednostki hamującej

Przy podłączaniu jednostki hamującej (moduł hamujący 9351 z wewnętrznym rezystorem hamującym lub chopper hamujący 93$2 z zewnętrznym rezystorem hamującym) należy koniecznie przestrzegać odpowiedniej instrukcji obsługi.

Stop!
Urządzenie należy tak podłączyć, aby przy zadziałaniu czujnika temperatury rezystora hamującego we wszystkich zespolonych regulatorach napędu pracujących w obwodzie pośrednim
• regulatory zostały zablokowane (X5/28 = LOW).
• zasilanie zostało odłączone.

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565