Drukuj

Zdecentralizowane zasilanie z chopperem hamującym

Zdecentralizowane zasilanie przy pracy zespolonej kilku napędów
Z1, Z2 - filtr sieciowy
Z3 - chopper hamujący
Z4 - rezystor hamujący
K1 - główny stycznik

 

Stop!
• Wartość progową napięcia w obwodzie pośrednim regulatora napędu i jednostki hamującej ustawić tak samo:
- w regulatorze napędu przy pomocy C0173.
- w jednostce hamującej przy pomocy przełączników S1 i S2.
• W celu kontroli zasilania konieczny jest przekaźnik bimetalowy.

 

Centralne zasilanie przy pomocy modułu zasilającego i zwrajacącego energię do sieci

 


Przy podłączaniu modułu zasilającego i zwrajacącego energię do sieci należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich instrukcji obsługi.
Centralne zasilanie przy pracy zespolonej kilku napędów
Z1 - filtr sieciowy
Z2 - moduł zasilający
F1 ... F5 - zabezpieczenie
K1 - główny stycznik

Rada!
Jeśli dostarczana przez moduł zasilający moc nie jest wystarczająca, to można ustanowić równoległe zasilanie za pośrednictwem wejścia sieciowego innego regulatora napędu. W takim przypadku można eksploatować tylko regulatory napędu z odpowiednim filtrem sieciowym (min. wg klasy wartości granicznej A).

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565