Przewody sterujące połączyć do zacisków śrubowych:
Maks. dopuszczalny przekrój poprzeczny przewodów: 1.5 mm2
Momenty dociągnięcia śrub: 0.5 ... 0.6 Nm (4.4 ... 5.3 Ibin)

 


• Zalecamy zawsze jednostronnie zaekranować przewody dla sygnałów analogowych dla uniknięcia zafałszowania sygnału.
• Ekranowanie przewodów sterujących należy przymocować przy pomocy zbiorczego wspornika ekranu do czołowej powierzchni metalowej (max. długość śrub 12 mm).

Zabezpieczenie właściwej biegunowości

Zabezpieczenie właściwej biegunowości zacisków sterujących zapobiega nieprawidłowemu połączeniu wewnętrznych wejść sterujących. Przy dużym nakładzie pracy jest możliwe obejście zabezpieczenia właściwej biegunowości. Regulator napędu nie da się wtedy uruchomić.

Obłożenie zacisków sterujących

 

 

X4 - systemowa magistrala danych
X5/E1 ... X5/E6 (ST) - DIGIN
X5/A1 ... X5/A4 - DIGOUT
X6/1, X6/2 - AIN1
X6/3, X6/4 - AIN2

 

 

  Zacisk

Użycie

(ustawienia fabryczne wytłuszczone)

Poziom Dane
Wejścia analogowe 1,2

wejście różnicowe napięcie kierujące

(główna wartość żądana)

JUMPER X3 -10V do +10V czułość: 5mV (11 bit + znak liczby)
wejście różnicowe prąd kierujący JUMPER X3 -20mA do +20mA czułość: 20uA (10 bit + znak liczby)
3,4

wejście różnicowe napięcie kierujące

(nie aktywne)

JUMPER X3 nie ma wpływu -10V do +10V czułość: 5mV (11 bit + znak liczby)
Analogowe wyjścia 62

monitor 1

(wartość aktualna obrotów)

-10V do +10V;

max. 2mA

czułość: 20mV (9 bit + znak liczby)
63

monitor 2

(wartość aktualna prądu silnika)

-10V do +10V;

 max. 2mA

czułość: 20mV (9 bit + znak liczby)
7 wewnętrzna masa, GND - -
Wejścia cyfrowe 28 odblokowanie regulatora (RFR) HIGH

LOW: 0...+4V

 HIGH: +13 ... +30V 

prąd wejściowy przy 24 V:

8 mA na wejście

wprowadzenie i obróbka wejść:

jeden raz na ms (średnio)

E1

wolne

(obroty w prawo / podnieść QSP)

HIGH
E2

wolne

(obroty w lewo / podnieść QSP)

HIGH
E3

wolne

(zwolnić wartość żądaną 1 JOG)

HIGH
E4

wolne

(złożyć meldunek awarii- TRIP-Set)

LOW
E5

wolne

(wycofać meldunek awari - TRIP-Reset)

bok LOW-HIGH
E6 (ST) wolne HIGH
Cyfrowe wyjścia A1

wolne

(występuje meldunek awarii - TRIP)

LOW

LOW: 0...+4V

 HIGH: +13 ... +30V

prąd wyjściowy: maks. 50 mA na wyjście

(zewnętrzny opór co najmniej 480Ohm przy 24 V)

aktualizacja wyjść:

raz na ms

A2

wolne

 (nist< nx) - Qmin

LOW
A3

wolne

(gotowość do pracy - RDY)

HIGH
A4

wolne

(osiągnięty maksymalny prąd - lmax)

HIGH
39 masa cyfrowych wejść i wyjść -
59

wejście zasilania podzespołu sterującego:

24 V zewnętrzne (I > 1 A)

-

 

Rada!
Dla zmiany jumpera ew. zdjąć moduł nakładany.

 

Przyłącze sygnałów analogowych
Sygnały analogowe kontaktują się poprzez 2 x 4biegunowy blok zaciskowy X6.
W zależności od zastosowań wejść analogowych X3 musi odpowiednio użyć jumpera.

 

Przyłącze dla zewnętrznego napięcia zasilającego

STOP!
• Różnica napięć pomiędzy zewnętrznym źródłem napięcia a GND1 (zacisk X6/7) regulatora napędu może wynosić maks. 10 V (napięcie równoległe).
• Różnica napięć pomiędzy GND1 (zacisk X6/7) a PE regulatora napędu może wynosić maks. 50 V.

 

Należy ograniczać różnicę napięć
• przy pomocy podzespołów ograniczjących przepięcia lub
• poprzez bezpośrednie połączenie zacisków X6/2, X6/4 i X6/7 do GND1 i PE (patrz rysunek powyżej).

 

Przyłącze dla wewnętrznego napięcia zasilającego

Konfiguracja wewnętrznego napięcia zasilającego:
• Skonfigurować wolne wyjście analogowe (AOUTx) do poziomu HIGH,
• Np. zacisk X6/63: C0436 obłożyć z FIXED100%, Na zacisku X6/63 znajdzie się w ten sposób 10V.

Rada!
W takim przypadku można zastosować wstępnie zdefiniowane konfiguracje w C0005. Przy C0005 = XX1X (np. 1010 dla regulacji obrotów ze sterowaniem poprzez zaciski) wyjście X6/63 zostanie obłożone automatycznie z FIXED100% (odpowiada 10 V na wyjściu X6/63).

 

Przyłącze sygnałów cyfrowych
Sygnały cyfrowe kontaktują się poprzez 2 x 7biegunowy blok zaciskowy X5.
Poziomy cyfrowych wejść i wyjść są kompatybilne z SPS.
Do przełączania przewodów sygnałowych należy używać tylko przekaźników ze stykami na prąd słaby (zalecamy stosowanie przekaźników ze złotymi stykami).

 

Przyłącze dla zewnętrznego napięcia zasilającego

Zewnętrzne źródła napięcia zasilają cyfrowe wejścia i wyjścia.
• Jeśli zewnętrzne napięcie zasilające wykorzystywane jest także jako alternatywne zasilanie elektroniki sterującej (tryb wspomagania przy awarii zasilania):
- Dodatkowo zbudować połączenie oznakowane podkreśleniem.
- Zewnętrzne źródło napięcia mieć zdolność przewodzenia prądu > o natężeniu 1 A.
- Dzięki temu wszystkie wartości aktualne, nawet po odłączeniu zasilania, nadal są gromadzone i przerabiane.
• Przyłącze zewnętrznych źródeł napięcia:
- napięcie zasilające na X5/59
- zewnętrzna masa na X5/39

STOP!
Różnica napięcia pomiędzy GND2 (zacisk X5/39) a PE regulatora napędu może wynieść maks. 50 V.

 

Należy ograniczać różnicę napięć
• Przy pomocy podzespołów ograniczjących przepięcia lub
• Poprzez bezpośrednie połączenie PE zacisku X5/39 (patrz rysunek powyżej).

 

Przyłącze dla zewnętrznego napięcia zasilającego

Konfiguracja wewnętrznego napięcia zasilającego
• Skonfigurować wolne wyjście cyfrowe (DIGOUTx) do poziomu HIGH,
• Np. zacisk X5/A1: C0117/1 obłożyć z FIXED1 i przełączyć C0118/1 = 0 (aktywne HIGH). Na zacisku X5/A1 znajdzie się w ten sposób 24 V.

Rada!
W takim przypadku można zastosować wstępnie zdefiniowane konfiguracje w C0005. Przy C0005 = XX1X (np. 1010 dla regulacji obrotów ze sterowaniem poprzez zaciski) wyjście X5/A1 zostanie obłożone automatycznie z FIXED1 (odpowiada 24 V na zacisku X5/A1).

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl