Wejście częstotliwości zadanej (X9) / wyjście częstotliwości zadanej (X10)

Rada!
Dla przyłącza na wejściu częstotliwości zadanej (X9) lub wyjściu częstotliwości zadanej (X10) należy stosować wstępnie obrobione przewody firmy Lenze. W przecjwnyjm razie można użyć tylko przewodów o skręconych i ekranowanych parami żyłach (A, A/B, B/Z,Z) (patrz schemat połączeń).

 

Wyjście częstotliwości zadanej X10

Właściwości:
• listwa z g niazdami Sub-D, 9-biegunowa
• częstotliwość wyjścia: 0 - 500 kHz
• obciążalność prądowa na kanał: max. 20 mA
• dwuścieżkowo z odwrotnymi syg nałam! 5 V i ścieżką zerową
• X10 w zależności od ustawionej konfiguracji (C0005) ma inne podstawowe obłożenie:
- ustawienie fabryczne: wartość listowania prędkości obrotowej
• obciążalność:
- przy połączeniu równoległym można podłączyć max. 3 kolejne napędy
• PIN 8 (EN) wskazuje przy pomocy poziomu LOW inicjalizację napędu Master (np, jeśli sieć została w międzyczasie odłączona), W ten sposób kolejny napęd może kontrolować Mast

 

Wejście częstotliwości zadanej X9

Właściwości:
• listwa z gniazdami Sub-D, 9-biegunowa
• można stosować także jako wejście dla czujnika przyrostowego
• częstotliwość:
- 0-500 kHz/poziom TTL
- 0-200 kHz/poziom HTL
• pobór prądu: max. 5 mA
• dwuścieżkowo z odwrotnymi syg nałami i ścieżką zerową
• przy czujnikach przyrostowych można używać czujniki przyrostowe z poziomem HTL nawet bez sygnałów odwrotnych
• ocena sygnałów wejścia poprzez C0427 (patrz na dole niniejszej strony)
• PIN 8 służy do kontroli poprzedniego regulatora napędu. Należy w tym celu uruchomić urządzenie kontrolne
- Przy poziomie LOW na PIN 8 wywołany jest TRIP lub ostrzeżenie

 

 

 

Ocena sygnału wejściowego:
Kod Funkcja
C0427 = 0 obroty w prawo ścieżka A przyśpiesza ścieżkę B o 90° (wartość dodatnia na DFIN-OUT)
obroty w lewo ścieżka A przyśpiesza ścieżkę B o 90° (wartość ujemna na DFIN-OUT)
C0427 = 1 obroty w prawo

ścieżka A przesyła prędkość obrotową

ścieżka B = LOW (wartość dodatnia na DFIN-OUT)

obroty w lewo

ścieżka A przesyła prędkość obrotową

ścieżka B = HIGH (wartość ujemna na DFIN-OUT)

C0427 = 2 obroty w prawo

ścieżka A przesyła prędkość obrotową i kierunek obrotów (wartość dodatnia na DFIN-OUT)

ścieżka B = LOW

obroty w lewo

ścieżka A przesyła prędkość obrotową i kierunek obrotów (wartość ujemna na DFIN-OUT)

ścieżka A = LOW

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl