Wybór rejestratora pomiaru

• Czujnik temperatury KTY

- "liniowy" czujnik temperatury w uzwojeniu silnika

- standardowo zamontowany w silnikach firmy Lenze MDXKX i MDXQX

• Czujnik temperatury PTC - czujnik temperatury z opornikiem termicznym o zdefiniowanej temperaturze zadziałania

• Wyłącznik termiczny TKO - wyłącznik temperaturowy/zestyk rozwierny

Inne urządzenia do kontroli KTY, PTC i TKO nie zapewniają pełnej ochrony, W celu polepszenia kontroli firma Lenze zaleca zastosowanie przekaźnika bimetalicznego.
Alternatywne urządzenia kontrolne

Przy pomocy komparatorów (CMP1... CMP4) należy zdefiniować maks, dopuszczalny prąd silnika (prąd blokowania) przy małych obrotach lub przy postoju silnika. Przy pomocy dołączonego dalej bloku czasowego (TRANS1, TRANS2) ogranicza się czas trwania prądu blokowania.

Funkcję tą należy zrealizować poprzez przełączenie odpowiednich bloków funkcyjnych (patrz systemowa instrukcja obsługi).

Reakcje W zależności od użytego rodzaju urządzenia do kontroli temperatury można wywołać różne reakcje

 

Stop!
Nie wolno dołączać obcego napięcia do wejść.

 

Silnik Silniki firmy Lenze z czujnikiem temperatury KTY Silniki firmy Lenze z wyłącznikiem termicznym Silniki innych producentów z czujnikiem temperatury
Przyłączenie

• wejście czujnika przyrostowego X8:

- X8/8 = +KTY, X8/5 = -KTY

Zaciski T1/T2 obok zacisków U, V, W

Meldunek awarii

Możliwe reakcje

(MONIT-)OH3

• TRIP (C0583 = 0)

• OFF(C0583 = 3)

(MONIT-)OH7

• Ostrzeżenie (C0584 = 2)

• OFF(C0584 = 3)

(MONIT-)OH8

• TRIP (C0585 = 0)

• Ostrzeżenie (C0585 = 2)

• OFF(C0585 = 3)

Punkt zadziałania Stały przy 150 °C Regulowany przy pomocy C0121 Stały, zależny od PTC/wyłącznika termicznego: PTC: przy Rd> 1600Q
Uwagi

• Fabrycznie zainstalowane urządzenie kontrolne nie jest uruchomione,

• Warunkiem dla funkcji kontroli temperatury jest, aby odczytywanie temperatury silnika było uruchamiane poprzez C0594, Dzięki temu także KTY jest kontrolowany na przerwę i zwarcie,

• Dalsze informacje dotyczące przyłączenia czujnika temperatury patrz opis danego systemu sprzężenia zwrotnego.

• Fabrycznie zainstalowane urządzenie kontrolne nie jest uruchomione,

• Urządzenie do kontroli temperatury uruchamiane jest przy pomocy wyłącznika termicznego lub czujnika temperatury za pośrednictwem C0585 = 2 (ostrzeżenie) lub C0585 = 3 (TRIP),

• Przyłączenie odbywa się wg DIN 44081 (patrz także RYS, 4-13),

  • Zalecamy zastosowanie PTC (do 150 °C) firmy Ziehl: K15301075 lub wyłącznika termicznego.

 

Przyłączenie czujnika temperatury do zacisków T1 i T2 i przełączanie wewnętrzne

Rada!
• Jeśli się konfekcjonuje przewody we własnym zakresie:
- Przewody prowadzić zawsze oddzielnie od przewodów silnikowych.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl