Drukuj


W falownikach napięcia stosuje się następujące sposoby kształtowania przebiegów napięciowych:
• metodę modulacji szerokością impulsów ( PWM ),
• metodę DTC modulacji przy bezpośrednim sterowaniu momentem,
• metodę VVC modulacji wektorem napięcia.
Metody DTC i VVC są nowoczesnymi metodami kształtowania przebiegów napięcia wyjściowego falownika. Zapewniają one silnikowi pełne znamionowe napięcie
zasilania przy minimalnej zawartości wyższych harmonicznych. Przy użyciu układów niskiego napięcia z radiatorami chłodzonymi powietrzem
mogą być osiągane moce sterowanych silników przekraczające 1 MW. Pośrednie przemienniki częstotliwości należą obecnie do najczęściej stosowanych
układów przekształtnikowych do zasilania silników indukcyjnych napięciem przemiennym z regulowaną amplitudą i częstotliwością.
Sterowane częstotliwościowo napędy prądu przemiennego są na ogół niezawodne i mogą być wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych nawet
w trudnych warunkach środowiskowych.

W napędach ze sterowaniem częstotliwościowym silników zwartych najczęściej stosuje się przekształtniki pośrednie częstotliwości z regulacją:
• napięcia w obwodzie pośrednim prądu stałego i falownika napięcia, • napięcia w obwodzie pośrednim i falownika prądu oraz z nieregulowanym napięciem w obwodzie pośrednim (z prostownikiem niesterowanym) i regulacją napięcia w falowniku napięcia metodą regulacji szerokości impulsu (PWM).

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565