Drukuj

Falowniki; przetwornice częstotliwości; przemienniki częstotliwości służą do przetwarzania prądu stałego na zmienny o częstotliwości dostosowanej do właściwości odbiornika energii, a nie związanej z częstotliwością sieci.

Zasada działania falowników polega na okresowym dołączaniu i odłączaniu obciążenia do źródła napięcia stałego. Najprostszy falownik  zawiera jeden przełącznik (potocznie zwany kluczem), którego periodyczne zamykanie i otwieranie powoduje, że prąd w obwodzie ma postać impulsów o wartości średniej zależnej od stosunku czasu zwarcia do czasu rozwarcia styków przełącznika.

Falownik symetryczny  

ma dwa przełączniki zamykane na prze-mian. Źródło napięcia stałego jest przełączane kolejno do dwóch połówek uzwojenia pierwotnego transformatora. W rdzeniu transformatora powstaje zmienny strumień magnetyczny, dzięki czemu w uzwojeniu wtórnym indukuje się napięcie zmienne o przebiegu w przybliżeniu prostokątnym.


Układ mostkowy


zawiera cztery przełączniki zamykane parami: PI i P3 oraz P2 i P4. Prąd płynący przez odbiornik ma kształt impulsów prostokątnych. W układach praktycznych jako przełączniki stosuje się tranzystory lub tyrystory sterowane impulsami o żądanej częstotliwości. Częstotliwość ta może być zawarta w pewnym zakresie, ograniczonym od góry przez właściwości dynamiczne elementów przełączających oraz wydzielającą się w nich moc, powodującą ich nagrzewanie się.

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565